Реклама

Предложение за реклама или спонсорство

на изкуствената стена за катерене в търговски център “Плаза” Пловдив

Aтракционът ни е разположен в единия от атриумите в мола. Видим е от всички етажи, с всекидневен поток от хора в различни възрастови групи, с различен статус и интереси. Рекламното пространство е разположено върху оградата на съоръжението, върху работното облекло на персонала, стените за катерене и провеждане на промоутърски и рекламни кампании в рамките на обекта.

Рекламата или спонсорството може да е под формата на субсидиране на събитие,-групово посещение на деца в неравностойно положение, състезание, промоутърска или рекламна кампания, подпомагане на трениращи деца и други по Ваше усмотрение