Излети и лагери

В тази секция ще откриете пълна информация за всички видове програми, излети и лагери които ние организираме. Програмите могат да бъдат еднодневни или двудневни и са подходяща за всякакви възрасти, за хора, които не са пробвали изобщо или такива с много малък опит.

Свържете се с нас