Курс за въвеждане в катеренето

НАУЧЕТЕ СЕ ДА КАТЕРИТЕ БЪРЗО, ЛЕСНО И БЕЗОПАСНО

Катеренето става все по-достъпен спорт след като влезе в спортните зали. Сега можете да се научите да катерите по-най безопасния начин, изцяло под наблюдението на инструктор.

Предлагаме Ви курс за начално обучение по катерене на изкуствена стена.

Курсът се провежда в 8 последователни упражнения по 2 часа, 2 дни в седмицата. Целта на курса е да се запознаете с основите на катеренето, да се научите да боравите с катерачен инвентар, така че да можете да осигурявате партньор, и да водите катерачен маршрут до едно въже и безопасно да слезете от него.

Курсът се провежда изцяло на изкуствена стена за катерене. Часовете и дните на провеждане се договарят допълнително.