ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ И БЪНДЖИ ТРАМПЛИН И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ЦЕНТЪРА

В обекта е задължително един родител/пълнолетен придружител да присъства по време на престоя на децата на територията на обекта.

  ,

  лично и/или в качеството си на придружител на лицето  Декларирам, следното:

  1. Преди посещението си на територията на спортното съоръжение („Обекта“) съм се запознал/-а и съм съгласен/-а с Правилата за безопасност, разположени в Обекта, включително инструкциите на персонала на спортното съоръжение, които правила и инструкции съм разяснил/-а на детето, което придружавам, по подходящ начин, и ще спазвам горепосочените правила, инструкции и мерки, докато се намирам на територията на Обекта, като ще съблюдавам спазването на същите и от детето ми.

  2. При използване на съоръженията в Обекта ще се съобразявам с уменията и физическите си способности, която преценка ще правя и с оглед на детето ми.

  3. Осъзнавам, че ползването на съоръженията в Обекта от моя страна (и от страна на детето ми) е свързано с определени рискове, включително риск от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. костни фрактури и счупвания, натъртвания, ожулвания и пр.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със съоръжението и екипировката, наблюдател или друг посетител на Обекта и др. Споменатите рискове зависят от множество фактори, вкл. възрастта, физическите способности и координацията на участниците в дейностите, опита и подготовката им, както и моите и тези на детето ми, поведението на наблюдателите и участниците в различните дейности, вида и качеството на използваната екипировка, времето за реакция от страна на лекарите от системата на спешна помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и инструкциите на персонала на Спортното съоръжение от страна на посетителите на Спортното съоръжение и др.

  4. Информиран съм, че „До върха“ ЕООД е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и обработва личните ми данни, както и личните данни на придружаваното от мен лице.

  5. Съм запознат/-а с Политиките на „До върха“ ЕООД за обработването и защитата на лични данни, като в тази връзка давам съгласието си личните ми данни и личните данни на детето ми /придружаваното от мен лице да бъдат обработвани.

  6. Информиран съм, че на територията на Обекта се осъществява видеонаблюдение с цел превенция и сигурност на посетителите и наблюдателите и давам съгласието си личните ми данни, както и личните данни на детето ми/придружаваното от мен лице, да бъдат обработвани.

  7. Информиран съм, че „До върха“ ЕООД не носи отговорност за възникнали вреди или претърпени загуби, включително кражби, загубени или повредени лични вещи по време на престоя ми и престоя на детето ми на територията на Обекта и поемам лична отговорност да съблюдавам за сигурността на имуществото ни.

  Дата*
  Подпис*:


  гр.Пловдив

  Полетата маркирани със * са задължителни!