Занималня

Занималнята ще се провежда на открито и закрито и ще е изциало ориентирана към всякакви занимания, различни от училищни процеси. Ще се набляга на спорт, природа и забавления. Програмата ще е за цялата лятна ваканция, като ще можете да се
записвате за отделни дни по интереси, за по-дълги периоди или за цялата ваканция.
Програмата за следващата година очаквайте скоро.