Под наем

Ако Вие не можете да дойдете при нас, ние ще дойдем при Вас.

Подходящо за:

-спортни празници

-фирмени събития

-Рожденни дни

-откриване на нов обект

Спонсорство

Предлагаме Ви няколко алтернативи за спонсорство:

-субсидиране на събитие: групово посещение на деца в неравностойно положение, състезание, подпомагане на трениращи деца и други по Ваше усмотрение.

 

Реклама

Предложение за реклама

на изкуствената стена за катерене в търговски център “Плаза” Пловдив

Рекламното пространство е разположено върху оградата на съоръжението, върху работното облекло на персонала, стените за катерене и в рамките на обекта.